Politikat e kthimit

Kostot e kthimit pcr produkt janë të mbuluara nga Bipex Albania në këto raste. Nëse ktheni një artikull duke përdorur etiketën e kthimit të dhënë në pikën e kthimit dhe arsyeja e kthimit nuk është rezultat i një gabimi të Bipex Albania, kostoja e transportit të kthimit do të zbritet nga rimbursimi juaj. Shënim: Nëse keni marrë një artikull të dëmtuar, refuzuar ose të gabuar të shitur ose dërguar nga Bipex Albania dhe doni ta zëvendësoni me të njëjtin artikull? Shko tek porositë tuaja Do të tarifoheni për një tarifë të vetme të sheshtë për çdo dërgesë kthyese, plus një tarifë më të vogël për secilin artikull në atë dërgesë. Në çdo dërgesëtë kthyer, artikulli me koston më të lartë për dërgesë përcakton tarifën për dërgesë; tarifat për artikull zbatohen në përputhje me produktet që po ktheni. Shënim: Për komisionet e bankës kur artikujt, produktet janë të parapaguar (PREPAID), banka ka si komsion rimbursimi prej 3% të vlerës së produktit. Çdo kthimi, refuzim i është caktuar një përcaktim specifik. Nëse nuk shihni mundësinë për të kthyer shumë sende në të njëjtën kuti gjatë procesit të kthimit, mos përfshini artikuj nga porosi të shumta ose dërgesa në të njëjtën kuti. Kjo mund të parandalojë që rimbursimi juaj të përpunohet në mënyrë korrekte. Për më shumë informacion, vizitoni Kthimin e Artikujve që Ju Porositët.